Γιατί η θεατρική παιδεία είναι είδος πρώτης ανάγκης.